Artist:Tags: Sine Me Dil Hai Dil Me Sanam free lyrics , Download lyrics, youtube video of Sine Me Dil Hai Dil Me Sanam
English (Original)        
Translated lyrics available in: Deutsch       中国       Español       Português      

Lyrics of Sine Me Dil Hai Dil Me Sanam

sine me dil hai, dil me sanam, aur sanam me jan meri
ishq hai dhadakan, ishq hai sajan, ishq hai pehchan meri
palo kee judayi ham naa sahenge, sath jiyenge, sath marenge
ik duje ke bina ham naa rahenge, har ek janam me wada karenge
tujh bin kuchh bhi naa chahu mai
sine me dil hai

正弦私希薄はい、私は私janサナムを、アウルサナム長節希薄
ishqはいdhadakan、ishqはいsajan、ishqはいpehchan長節
パロインギjudayiハムのNAA sahenge、サットjiyenge、サットmarenge
益dujeけ雛ハムのNAA rahenge、高調ekののジャナム私和田karenge
なあtujhビンkuchh BHIにchahu舞
正弦私希薄はい


ankh khule toh dekhu mai tujhko, band ho ankhe teri chhavi ho
har ik rang me chhaya ho teri us chhaya me meri jindgi ho
sath me too toh ho jayegee har mushkil asan meri
jisme teri khushbu hogi bas usako phul kahunga
jisme too naa shamil hoga us jiwan ko bhul kahungi
tere sur me bas jayegee tutegi jab tan meri
sine me dil hai

アンクkhule遠dekhu舞tujhko、バンド浩ankheテリーchhavi浩
高調ikは鎬たちchhaya私メリーjindgi私にchhaya浩テリーを鳴らした
私もjayegee高調mushkil峨山メリー鎬を遠サット
jismeテリーkhushbu hogi浅usako phul kahunga
私たちはコbhul kahungiをjiwanもなあシャミルhogaをjisme
テレシュル私浅jayegee tutegiジャブ日焼け長節
正弦私希薄はい


Comments

Sine Me Dil Hai Dil Me Sanam Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.