Cover image of song Prawdziwa historia Odyseusza by Edyta Geppert

Artist:

Prawdziwa historia Odyseusza by Edyta Geppert is part of the album "Historie Prawdziwe" .

Tags: Prawdziwa historia Odyseusza free lyrics , Download lyrics, youtube video of Prawdziwa historia OdyseuszaTranslated lyrics available in: English       Deutsch       中国       Español       Português      

Lyrics of Prawdziwa historia Odyseusza

Historia Odyseusza, prawdziwa historia Odyseusza - zwanego również Ulissesem
kończy się definitywnie na jednej z pomniejszych wysp Morza Śródziemnego

歴史Odyseusza、prawdziwa歴史Odyseusza - zwanego również Ulissesem
kończy definitywnie SIEはナjednej zはpomniejszych wysp Morza Śródziemnego


Olśniony niezwykłością urody mieszkanek tego skalistego lądu
zniewolony ich śpiewem, który skłonni jesteśmy rozumieć
jako wewnętrzny głos budzącej się w nim miłości własnej
Odyseusz pozostał na Wyspie Syren,
nigdy nie wrócił do kraju, do domu, do czekających go kłopotów

Olśniony niezwykłościąのurodyのmieszkanekテゴskalistegoのlądu
zniewolony無形文化遺産śpiewem、który skłonniのjesteśmyのrozumieć
budzącej SIEはwのくすねるのmiłościはwłasnej wewnętrznyグロスを共有する
Odyseusz pozostałナWyspieシレン、
Nigdyのニエのwróciłはczekających kłopotówを行く、domUを行う、krajuか


Ostatnia notatka w jego dzienniku pokładowym,
oprócz zwykłych treści związanych z nawigacją,
zawiera kilka zdań bardzo osobistych i przejmująco szczerych

OstatniaのnotatkaワットJégoのdziennikuのpokładowym、
oprócz zwykłych treści zのzwiązanychのnawigacją、
zawiera kilka bardzo zdań osobistych私przejmująco szczerych


Otóż, zmęczony zwycięstwami, oszołomiony sławą
odczuł nagle paniczny lek przed zbliżającym się koszmarem codzienności
Postanowił nie wracać
Postanowił nie wracać, na pewno ze szkoda dla mitu
ale być może - z korzyścią dla siebie

OTOZ、zmęczony zwycięstwami、oszołomiony Slawa
odczułナグルpanicznyレックzbliżającymのSIEはkoszmaremのcodziennościをprzed
Postanowiłのニエwracać
Postanowił wracaćのニエ、ナpewnoぜszkoda DLAのミツ
może byćエール - zのkorzyściąディーエルエイのsiebie


Jak tren dla zdradzonych ideałów brzmi śpiew Penelopy

のJak DLAののトレンのzdradzonychのideałów brzmi śpiew Penelopy


Z tych dróg nieznanych
Wróć, bo mnie samej tu
Tak bardzo smutno
Pomóż mi, wróć
Odmień ten zły czas

nieznanychをdrógのZ tych
Wróć、洪明甫mnieのtuをsamej
タクbardzo smutno
Pomóżミ、wróć
Odmieńのzły 10 czas


Comments

Prawdziwa historia Odyseusza Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.