Lyrics of Minä elän!

Artist:

Minä elän! by Mokoma is part of the album "Tämän maailman ruhtinaan hovi" .

Tags: Minä elän! free lyrics , Download lyrics, youtube video of Minä elän!
Translated lyrics available in: English       Deutsch       中国       Español       Português      

Lyrics of Minä elän!

Viisasten kivi
Käsissäni tarpeeton
En tiedä miten käyttäisin
Siihen pääni lyön
Ulvahdan kivusta
Kivi raskaammaksi käy
Ja kaataa allensa

Viisastenキビ
Käsissäniのtarpeeton
とtiedä miten käyttäisin
Siihenパアニリヨン
Ulvahdanのkivusta
キビraskaammaksiケイ
はいkaataa allensa


refrain:
Minä elän, minä elän!
Lihani huutaa salvaa ja siteitä
Minä elän, minä elän!
Keuhkoni kaipaavat ilmaa sisäänsä
Viekää pois! Kivi vierittäkää pois!
Minä elän, minä elän!
Kuulkaa: vielä elän!

コーラス:
ミナエラン、エランミナ!
はいLihaniのhuutaaのsalvaa siteitä
ミナエラン、エランミナ!
Keuhkoniのkaipaavatのilmaaのsisäänsä
Viekääのランドマーク!キビvierittäkääは、ランドマーク!
ミナエラン、エランミナ!
Kuulkaa:まだ評価されての勢い!


Kokemusta
Kokemuksen perään hain
Nyt olen kaiken kokenut
Ja huomaan sen
Pakko pysähtyä on
Miettiä hetken, minne lie
Jälkensä johtanut

Kokemusta
Kokemuksen Peranのハイン
オレンニューヨークタイムズkaikenのkokenut
はいhuomaan ESを
pysähtyäのPakko
Miettiäのhetkenは、ある愛
Jälkensäのjohtanut


refrain

コーラス


Ei riitä, että jättää jäljen itsestään
Ei riitä se, vaan täytyy ymmärtää
Millaisen jäljen tänne jättää itsestään
Se riittää, jos vaivautuu hetken miettimään

Riitta卵、エタjättääのjäljenのitsestään
それ自体Riitta栄、ベーンtäytyyのymmärtää
ミラリスのjäljenのTanneはjättää itsestään
Riittää自体は、vaivautuu hetken miettimäänをヨス


refrain

コーラス


Comments

Minä elän! Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.