Lyrics of Egyetlen Egy

Artist:Tags: Egyetlen Egy free lyrics , Download lyrics, youtube video of Egyetlen Egy
Translated lyrics available in: English       Deutsch       中国       Español       Português      

Lyrics of Egyetlen Egy

Testem-lelkem befejezetlen
De sorsomra m�103;is k�115;z vagyok
Valaki m�103; ma el�114;ul emgem
Akinek dics�15;�103;, ha elbuktatott

Testem - lelkem befejezetlen
sorsomraのM103、K115は、zのvagyok
Valaki M103、ミリアンペアel114; UL規格emgem
Akinek dics15、103、haのelbuktatott


Asztalomn�108; �;nek tizenketten
Fogy a keny�114;, a bor, sz�108;l az illatos f�;t
Egyik�; lesz az, aki el�114;ul engem
Zseb�116; h�2;za harminc ez�;t

tizenketten Asztalomn108、首
時代遅れな人keny114;、ボル、sz108、lの順illatos fは、トン
Egyik; leszはaz、el114アキ; UL規格engem
Zseb116水素;座harmincチャベスは、t


Annyi mindent
Nem szeret meg az ember
Aki f�108;
Annyi mindent
Megszerezhet az ember
Alig �108;

Annyiのmindent
SzeretはNEMの順残り火をmegさん
安芸F108;
Annyiのmindent
Megszerezhetアルファベット順残り火
Alig 108;


Sorsomat hosszan tollba mondja
Keresztet rajzol homlokomra

Ha �110; sem �114;tem, te nem �114;theted
Hogy kib�08; lesz az Egyetlen Egy

Sorsomat hosszan tollba mondja
Keresztet rajzol homlokomra
 
ハ110、114 semは、温度、114のNEM; theted
ホギメディカルkib08; lesz順Egy Egyetlen


Annyi mindent
Nem szeret meg az ember
Aki f�108;
Annyi mindent
Megszerezhet az ember
Alig �108;

Annyiのmindent
SzeretはNEMの順残り火をmegさん
安芸F108;
Annyiのmindent
Megszerezhetアルファベット順残り火
Alig 108;


Annyi �6;on
Elindulhat az ember
Mind egyre megy
Mert j�2;v�108;asz
Csak egy van
Egyetlen egy

Annyi 6;上
Elindulhatアルファベット順残り火
megy egyreマインド
マートj2は、v108、Aszさん
CSÁKのEgy
Egyetlenのegy


Comments

Egyetlen Egy Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.