Lyrics of Baksmalla

Artist:Tags: Baksmalla free lyrics , Download lyrics, youtube video of BaksmallaTranslated lyrics available in: English       Deutsch       中国       Español       Português      

Lyrics of Baksmalla

Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah
ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah
Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah
ah ah ah ah ah ah ah ah

ああああああああああああああああああああは
ああああああああああああああああああああは
ああああああああああああああああああああは
ああああああああああああああああは


Jag vaknar klockan fem
s�103; solen g�32;ner igen
Och jag har inga minnen fr�110; ig�114;
eller hur jag tog mig hem

ぎざぎざのvaknarのklockanの有限要素法
S103において、G32ゾル、ニューイングランドのigen
おおギザギザ高調のインガminnenのFR110; ig114;
彼はミグ或許ギザギザ投稿記録


(Hey)
Jag har fuckat upp igen ja
Jag har ingen kontroll
Men, det �114; okej att sp�114;a ur och rensa huvudet p�32;moln

(おい)
はいぎざぎざ高調長過ぎますのigenのfuckat
KontrollSystem組織ぎざぎざの高調
男性detを114 okej attというsp114、ウルのOCH連鎖のhuvudet P32は、moln


Ey, okej det �114; alltid likadant samma gamla visa n�114; jag g�114; ut
flyger h�03;t men jag landar s�32;d�108;igt
d�99;kar i gl�100;je sv�118;ar p�32;moln
man f�114; skratta f�14; gott m�115;te bort h�114;ifr�110;
f�14; jag vaknar med �110;gest, vaknar med sm�114;ta
blandade k�110;slor, tyngd i mitt hj�114;ta
n�116; m�115;te g�116;t fel, fick spel
ringde lite folk sa vi syns aldrig mer

せろdetをokej 114; likadant alltidサンマのムラのビザN114; g114をイライラさせる。ユタ
flygerのH03は、t一ぎざぎざのランダーS32では、d108、IGTは
d99、私gl100カートは、sv118、arはP32は、moln
男f114、F14キーskratta;ゴットM115、ゴムボートにh114; ifr110;
F14キーは、意味記述を、デジタル音楽配信マック&sm114 vaknarは、TA; vaknarぎざぎざ110デジタル音楽配信マック&
blandade K110は、Slors、ミットhj114私tyngd; taを
g116のN116、M115、トン明るく、フィックゲーム
liteの民俗のsa SYNの六aldrigのメールを環状


Varf�14; d�44; varf�14; sa jag det s�63;
Minnen kommer tillbaks, men fragmenten �114; sm�32;
K�110;ner mig bl�44; kryper ner under t�99;ker
Fan vad jag snackade, fan vad jag l�99;kte
Alla k�110;slor jag g�116;t o burit p�r />
Sagt vad jag tyckt men det �114; fult �110;d�r />
F�14; nu kommer det fram med en flaska i hand
Fucka upp �114; mitt andranamn

Varf14は、D44、varf14は、sa S63 detをイライラさせる。
人魚のtillbaksの悲しみ、それは114を抽出します。sm32;
bl44をミグK110、ニューイングランド; T99でkryperニューイングランド;京阪電気鉄道
ファンファンがL99を注射VADを、snackadeを注射VADの; kte
アラK110; g116を注射Slors; buritトンをつくろう広報/ a>を
Sagtは/ a>を、110 fult、detのtyckt 114はするドクターをVADのギザギザ
F14キーは、今悲しみのFRAMは、detの私flaska手のmed
Fuckaの長過ぎます114ミットandranamn


(Hey)
Jag har fuckat upp igen, ja
Jag har ingen kontroll, men
Det �114; okej o sp�114;a ur o rensa huvudet p�32;moln

(おい)
、高調fuckatの長過ぎますのigenをギザギザはい
ぎざぎざの高調はKontrollSystem、組織は
114 detを、okej sp114 Oのは、oウル一連鎖huvudet P32は、moln


Dom ringde fr�110; mitt skivbolag
Dom undra var jag var idag
Jag hade en intervju klockan tv�r />

och en deadline av n�116; slag

domは、FR110を環状;ミットskivbolagを
varのidagを注射して、Domのundra varを
ぎざぎざのヘイドとintervjuのklockanのTVRの/ a>を
 
おおのAVの期限とN116;ストローク


Okej lyssna, okej det �114; alltid likadant
samma gamla visa n�114; jag g�114; ut
F�14;s�07;er spela tuff men �114; l�110;gt ifr�110; t�108;ig
Jag skiter i vad och jag skiter i krav
Nu �114; det du och jag och du g�14; min dag
F�14; ikv�108;l �114; vi kungar som aysan sa
spelar ingen roll f�14; jag �114; nice idag
Bara bonda med folk i min n�114;het
Blicken �114; �114;lig, jag bjuder p�32;k�114;lek
Fr�110; en till en, snurra runt igen
och jag struntar i allt f�14; det �114; en ny dag sen
Klockan �114; fem och jag v�103;rar g�32;hem nu
Vet du vad, l�116; oss fucka upp igen nu

Okejのlyssna、okej 114行列式; alltid likadant
サンマのムラビザN114; g114をイライラさせる。ユタ
ifr110のgt; T108と、F14キーは、S07、一凝灰岩spela 114、L110のですイグ
ぎざぎざのおおは、i skiterのskiterのクラヴマガiを注射VADを
£ 114、detのデュおおギザギザおおデュG14;分日
F14キー; ikv108、114リットルは、sa六kungar合計Aysan
spelare組織ロールF14キー、114ぎざぎざ;いいidag
Bondaバラは、i分N114民俗音楽配信マック&
ブリック114、114、bjuderをP32は、k114ギザギザ、うそ;リーク
FR110、とまでとsnurra igenを実行する
私のstruntarをF14キー、114 detの、の日とNYギザギザアストおお
V103を注射Klockan 114、有限要素法おお、G32するRar、今では
獣医duは、l116 VADを; fuckaの長過ぎますのigenは今のOSS


(Hey, kom igen)
Jag har fuckat upp igen, ja
Jag har ingen kontroll
Men, det �114; okej o sp�114;a ur o rensa huvudet p�32;moln

(ねえ、igen来る)
、高調fuckatの長過ぎますのigenをギザギザはい
KontrollSystem組織ぎざぎざの高調
男性detを114 okej Oのsp114は、oウル一連鎖huvudet P32は、moln


Fuckat upp igen, fuckat upp igen, fuckat upp igen
Fuckat upp igen, fuckat upp igen, fuckat upp igen

Fuckatの長過ぎますのigen、fuckat長過ぎますのigen、fuckat長過ぎますのigen
Fuckatの長過ぎますのigen、fuckat長過ぎますのigen、fuckat長過ぎますのigen


Borde veta b�116;tre, borde lugna ner mig, borde ta en taxi hem
Borde dricka vatten, borde g�32;o l�103;ga mig, men kanske inte riktigt, �n

Bordeヴェータb116、トレ、borde lugnaのニューイングランドのミグ、borde taの彼とタクシー
Bordeのdrickaはborde G32を逮捕。ol103を、Inteにriktigtをミグに行くカンスク一、n個の


Okej det �114; alltid likadant, samla gamla visa n�114; jag g�114; ut
Sp�114;ar ur s�32;hela haket blir ett d�114;hus
G�114; l�15; p�32;min Twitter s�32;n�103;on blir bitter
Fuckar upp, det �114; s�32;sv�114;t att vara nykter

Okej detを114 alltid likadant、SamlahのムラのビザN114; g114をイライラさせる。ユタ
Sp114;トネリコウルS32の; Haket HeLa細胞blirのett D114;フス
G114、L15の、P32は、S32のTwitterの分、N103; blir悲痛
Fuckarの長過ぎます、detの114、S32では、sv114、トンattというバラのnykter


(Hey)
Jag har fuckat upp igen, ja
Jag har ingen kontroll
Men, det �114; okej o sp�114;a ur o rensa huvudet p�32;moln

(おい)
、高調fuckatの長過ぎますのigenをギザギザはい
KontrollSystem組織ぎざぎざの高調
男性detを114 okej Oのsp114は、oウル一連鎖huvudet P32は、moln


Fuckat upp igen, fuckat upp igen, fuckat upp igen
Fuckat upp igen, fuckat upp igen, fuckat upp igen


Fuckatの長過ぎますのigen、fuckat長過ぎますのigen、fuckat長過ぎますのigen
Fuckatの長過ぎますのigen、fuckat長過ぎますのigen、fuckat長過ぎますのigen


Comments

Baksmalla Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.