曲のイメージをカバー Prawdziwa historia Odyseusza によって Edyta Geppert

アーティスト の:

Prawdziwa historia Odyseusza によって Edyta Geppert アルバムの一部であります "Historie Prawdziwe" .

タグ の: Prawdziwa historia Odyseusza 無料の歌詞 の , 歌詞をダウンロード の, youtube video of Prawdziwa historia Odyseuszaで利用可能な翻訳歌詞: の English       Deutsch       中国       Español       Português      

の歌詞 の Prawdziwa historia Odyseusza

Historia Odyseusza, prawdziwa historia Odyseusza - zwanego również Ulissesem
kończy się definitywnie na jednej z pomniejszych wysp Morza Śródziemnego

歴史Odyseusza、prawdziwa歴史Odyseusza - zwanego również Ulissesem
kończy definitywnie SIEはナjednej zはpomniejszych wysp Morza Śródziemnego


Olśniony niezwykłością urody mieszkanek tego skalistego lądu
zniewolony ich śpiewem, który skłonni jesteśmy rozumieć
jako wewnętrzny głos budzącej się w nim miłości własnej
Odyseusz pozostał na Wyspie Syren,
nigdy nie wrócił do kraju, do domu, do czekających go kłopotów

Olśniony niezwykłościąのurodyのmieszkanekテゴskalistegoのlądu
zniewolony無形文化遺産śpiewem、który skłonniのjesteśmyのrozumieć
budzącej SIEはwのくすねるのmiłościはwłasnej wewnętrznyグロスを共有する
Odyseusz pozostałナWyspieシレン、
Nigdyのニエのwróciłはczekających kłopotówを行く、domUを行う、krajuか


Ostatnia notatka w jego dzienniku pokładowym,
oprócz zwykłych treści związanych z nawigacją,
zawiera kilka zdań bardzo osobistych i przejmująco szczerych

OstatniaのnotatkaワットJégoのdziennikuのpokładowym、
oprócz zwykłych treści zのzwiązanychのnawigacją、
zawiera kilka bardzo zdań osobistych私przejmująco szczerych


Otóż, zmęczony zwycięstwami, oszołomiony sławą
odczuł nagle paniczny lek przed zbliżającym się koszmarem codzienności
Postanowił nie wracać
Postanowił nie wracać, na pewno ze szkoda dla mitu
ale być może - z korzyścią dla siebie

OTOZ、zmęczony zwycięstwami、oszołomiony Slawa
odczułナグルpanicznyレックzbliżającymのSIEはkoszmaremのcodziennościをprzed
Postanowiłのニエwracać
Postanowił wracaćのニエ、ナpewnoぜszkoda DLAのミツ
może byćエール - zのkorzyściąディーエルエイのsiebie


Jak tren dla zdradzonych ideałów brzmi śpiew Penelopy

のJak DLAののトレンのzdradzonychのideałów brzmi śpiew Penelopy


Z tych dróg nieznanych
Wróć, bo mnie samej tu
Tak bardzo smutno
Pomóż mi, wróć
Odmień ten zły czas

nieznanychをdrógのZ tych
Wróć、洪明甫mnieのtuをsamej
タクbardzo smutno
Pomóżミ、wróć
Odmieńのzły 10 czas


注釈 の

Prawdziwa historia Odyseusza 歌詞は、それぞれの芸術家、作家とラベルの財産です。 これらの歌詞はeduacational提供のみを目的としています。 あなたがそれらを好きなら曲を購入してください。 の