の歌詞 の In ons dorp

曲のイメージをカバー In ons dorp によって Disney

アーティスト の:

In ons dorp によって Disney アルバムの一部であります "Belle en het beest" .

タグ の: In ons dorp 無料の歌詞 の , 歌詞をダウンロード の, youtube video of In ons dorpEnglish (元の の)        
で利用可能な翻訳歌詞: の Deutsch       中国       Español       Português      

の歌詞 の In ons dorp

In ons dorp, is het altijd rustig
En iets nieuws dat gebeurt hier niet
In ons dorp, zingen alle mensen
Steeds hetzelfde lied

onsへの小村落では、Hetはラスティフaltijdです
Enのietsのnieuwsはgebeurtのハイアーの许可证をdatの
onsへの小村落では、zingenアッレmensen
スティーズのhetzelfde嘘


Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour
Daar gaat de bakker met zijn brood als altijd
Hij raakt het kwijt al is het oud
Alles gaat zoals het hoort
In dit afgelegen oord
Dat is wat mij soms benauwd

Bonjourのは、Bonjour、ボンジュール、ボンジュール、ボンジュール
Daar gaatデバッカーはaltijd zijnのひなのALSを満たして
Hijのraaktのヘートkwijtらはウードコメント付きです
アルズのgaatのzoalsはhoortをコメント付き
ウールトディアイティafgelegenで
datはワットmij SOMをはbenauwdです


(Goedemorgen Bel
Goedemorgen Bakker
Waar ga je heen?
Naar de boekwinkel, Ik heb net zo'n prachtig verhaal gelezen. Over bonenstaak en monster
Wat leuk, Mary de baguette. Schiet 'es op)

(Goedemorgenベル
Goedemorgenバッカー
Waarが如くが軒を濟?
Naarデboekwinkel、verhaal gelezenをprachtig益をなしてネットzo'n。 bonenstaakアンモンスター以上
ワットロイク、メアリーデバゲット。 Schiet'ESのオペアンプ)


Kijk haar nou gaan dat rare kind, zo typisch
Ze loopt te dromen zie je wel?
Vaak is zij het liefst alleen
Nogal vreemd vindt iedereen
Alle mensen wat een rare meid die Bel

Kijkのハールノウガーンのdatまれな種類の、zoをtypisch
ZeのLooptのテdromen zie仁welの?
Vaakはzijヘートliefstのアレーンである
ナガルはvindtのiedereenをvreemd
アッレのmensenワットeenまれmeidダイベル


Bonjour! Hallo! Tot 12 uur he?
Bonjour! Hallo! Hoest met je vrouw?
Ik wil er zes. Die is wel duur he?
Moet dit nou zo mijn hele leven gaan?

ボンジュール!ハロー!トット12 uur彼は?
ボンジュール!ハロー! Hoestは仁vrouwに会った?
益ウィル小胞体zes。れは、彼がduur welのダイ?
モエディアイティ脳zoをmijnヘレリーブンガーン?


( Ah Bel
Goedemorgen, ik kom een boek terugbrengen dat ik heb geleend
Heb je het alweer uit?
Oh ik kreeg er niet genoeg van, heeft u iets nieuws?
Haha, niet sinds gisteren
Dat hindert niet, dan neem ik... Dit boek
Dat boek? Maar dat ken je al
Maar het is mijn lievelingsboek. Verre landen, zwaardgevechten, tovenaars, de vermomde prinsen
Als je zo dol bent op dat boek, hou het dan
Maar meneer
Ik sta er op
Oh dank u, duizendmaal dank. )

(あベル
Goedemorgen、IKのコムeen boek terugbrengen datのikはヘブのgeleend
ヘブ仁ヘートalweerのプリンタの中に?
ああバン、heeft uのietsのnieuws genoeg小胞体许可证をkreeg ikは?
母は、许可证はgisterenをsinds
datのhindertの许可证、段ニーム益...ディアイティboek
datのboek?マールのdatは仁アルケン
マールのHetはmijnのlievelingsboekです。ヴェールのランデン、zwaardgevechten、tovenaars、デvermomdeプリンセン
アルス仁zoをDOLファイル曲がってオペアンプのdat boek、侯ヘート段
マールのmeneer
イク駅小胞体のオペアンプ
ああじめじめしたuは、duizendmaalじめじめした。 )


Kijk haar nou gaan, zij is toch wel wat anders
Is zij wel helemaal gezond
Of er niemand meer bestaat
Loopt ze lezend over de straat
Ja die rare Bel maakt het wel heel erg bont

Kijkハールノウガーンは、zij CASハイまでの遅延welのワットAndersさんです
zij welののhelemaalのgezondを指定します
小胞体は、ミーアbestaatをニーマントの
Looptのは、de以上のstraatをlezendぜ
ジャは珍しいベルmaaktのヘートwelのヒールをボントをエルグ死ぬ


Ohhh is het niet verbazend
't Is mijn lievelingsboek omdat, kijk hier
Zij hem ooit eens zal krijgen
Maar ze weet nog niet dat het gebeurt in hoofdstuk vier

あーはヘート许可证のverbazendです
'tは、kijkのファレンスページのhier mijn lievelingsboekのomdatです
Zij裾ooitはzal krijgenをeens
hoofdstukフィヤーの许可证のdatのヘートgebeurtを木栓マールのぜのweet


Haar naam zegt ons al dat ze heel erg mooi is
Ze is een echte mademoiselle
Maar de mensen vinden haar, toch altijd een beetje raar
Zij is anders dan wij allemaal, zij doet niet als wij allemaal, ze is anders dan wij allemaal die Bel

らのdatぜヒールエルグのモーイはハールナームのzegtのアドオン
Zeはechteマドモアゼルをeenされ
マールデmensen vindenのハール、een beetjeのraarをaltijd CASハイまでの遅延
Zijにして、Andersダンwij allemaalは、zij doetの许可证はwij allemaalをALSは、ぜにして、Andersダンwij allemaalダイベルです


( Hehehe, elk schot van jou is raak Gaston. Jij bent de beste jager ter wereld
Weet ik
Ha, jij krijgt elk dier dat je maar hebben wil, hahaha, en elk meisje trouwens ook
Dat klopt... En ik heb nu een oogje, op die daar
De dochter van de uitvinder?
Ja, precies, ze boft dat ze met mij mag trouwen
Ja maar ze is
Het allermooiste meisje van het dorp
Weet ik, maar hoe
Zij is gewoon de best. En verdien ik niet het best wat er is?
Ja natuurlijk, ik bedoel alleen maar.)

(ふふふは、ヘラジカのショットキヴァン丈のwereldガストン。Jijを曲げデベステイェイガーターraakです
Weet益
ハ、jij krijgtエルクディアーdatの仁のマールのhebbenウィル、ハハハ、アンヘラジカmeisje trouwensのネバネバしたもの
datのklopt ... Enの益のヘブのニューeenのoogje、オペアンプダイdaar
デdochterヴァンデuitvinder?
ジャは、precies、ぜboftのdatのぜはmij等のtrouwenを満たして
ジャマールのぜは
ヘットallermooiste meisjeヴァンヘートドープ
Weetの益、マール鍬
Zijは最高デgewoonです。アンverdien益许可证コメント付き最高のワット小胞体は何ですか?
ジャnatuurlijk、益bedoelアレーンマール)。


Vanaf de dag dat ik haar zo zag praten
Ging ik meteen al voor de bijl
Ze is net zo knap als ik, zag ik met mijn 1e blik
Dus het duurt niet lang dan trouwen wij in stijl

Vanafデはpraten益ハールzoをdatをジグザグふぬけ
ギング益meteenらフォールドbijl
Zeは、ネットはZoナップのALS益ですがIK mijn 1eのblikを満たしてジグザグ
ダスのヘートduurtの许可证langをダンtrouwenステイルのwij


Kijk hem, nou gaan, is het geen spetter?
Monsieur Gaston, oh wat een stuk
Mijn hart valt zich bijna te pletter
Wie hem ooit trouwt heeft heel erg veel geluk

Kijkの裾には、脳のガーン、コメント付きジーンspetterですか?
ムッシュガストン、オハイオ州のワットeenのstuk
MijnハートのvaltのジッチはpletterのTE bijna
veelヘラクをエルグウィー裾ooitのtrouwtのheeftヒール


Bonjour, hallo, hallo, hallo
Noem jij dit typisch? Ik ga
Ik wil, nee die! Helaas, hallo, Ik wil erbij Laat mij er door
Is dit

Bonjourの、おーい、おーい、おーい
Noem jijディアイティのtypisch?益が如く
益ウィルは、姉が死ぬ! Helaas、おーい、益はerbij Laat mij小胞体のドアをウィル
]編集です


Dit is al mijn hele leven gaan
Ik zal Bel trouwen neem dat van mij aan

ディアイティはアルmijnのヘレリーブンガーンです
益zalベルtrouwenのニームのdatバンmijアーン


Kijk haar nou gaan zo raar maar aardig meisje
Een zonderling een mademoiselle
Ook al is zij nog zo schoon, zij valt toch uit de toon
Want ze is gewoon een rare meid, een mooie maar een rare meid, ze is een hele rare meid, die Bel

meisjeをaardig KijkハールノウガーンのはZo raarのマール
Eenはeenマドモアゼルをzonderling
ネバネバしたものらはプリンタの中にデzijノッグのはZoスクーン、zij valtのCASハイまでの遅延トゥーンです
ぜをしたいヘレまれmeidをeenされgewoon eenまれmeid、een mooieマールのeenまれmeid、ぜ、ダイベルです


注釈 の

In ons dorp 歌詞は、それぞれの芸術家、作家とラベルの財産です。 これらの歌詞はeduacational提供のみを目的としています。 あなたがそれらを好きなら曲を購入してください。 の