の歌詞 の Ei Kenenkään

アーティスト の:タグ の: Ei Kenenkään 無料の歌詞 の , 歌詞をダウンロード の, youtube video of Ei Kenenkään
で利用可能な翻訳歌詞: の English       Deutsch       中国       Español       Português      

の歌詞 の Ei Kenenkään

Suunnitelmiin on helppo luottaa,
jos niihin ei suostu kukaan.
Lahjamatka pohjoiseen,
mä en haluaisi lähtee mukaan,
mieluummin tähän jään, yksin jään.

helppo luottaaのSuunnitelmiin、
ジョスエイniihin suostu Kukan。
Lahjamatkaのpohjoiseen、
maとhaluaisi lähtee mukaan、
mieluumminタハンして、Jaan、して、Jaan yksin。


Sen matkan tekisin etelään,
kunnes ennen pitkää
samat lauseet eri suusta
hallusinaatio jostain kauniista,
tiedän, se vangitsee, se vangitsee.

銭matkanのtekisinのetelään、
kunnesはpitkääを延年
Samat lauseetエリsuusta
hallusinaatio jostainのkauniista、
tiedänは、vangitsee自体、それ自体vangitsee。


Ei kenenkään, (ei kenenkään)
Ei kenenkään, (ei kenenkään)
Mä luulen, se on itsestään selvää.
Ei kenenkään, (ei kenenkään)
oo sitä kai niin vaikee ymmärtää.
Joku tietää.
Joku näkee pidempään.

Kenenkään卵(卵kenenkään)
Kenenkään卵(卵kenenkään)
MAのluulen、それ自体itsestään selvääします。
Kenenkään卵(卵kenenkään)
ooはniin会シーターvaikee ymmärtää。
Joku tietää。
Joku näkee pidempään。


Saavut tuttuun kohtauspaikkaan,
tulen vastaan puolimatkaan,
niin lupaukset rikottiin, ne rikottiin.

Saavutのtuttuunのkohtauspaikkaan、
vastaanのpuolimatkaan、チュール
lupauksetのrikottiinのniinねrikottiin。


Neljä seinää, hyvin eristää
ja laatikosta täydellistä elämää.
En kaipaa enempää, en enempää.

Nelja seinää、hyvinのeristää
はいlaatikosta täydellistäのelämää。
とkaipaaのenempääとenempää。


Ei kenenkään, (ei kenenkään)
Ei kenenkään, (ei kenenkään)
Mä luulen, se on itsestään selvää.
Ei kenenkään, (ei kenenkään)
oo sitä kai niin vaikee ymmärtää.
Joku tietää.
Joku näkee pidempään.

Kenenkään卵(卵kenenkään)
Kenenkään卵(卵kenenkään)
MAのluulen、それ自体itsestään selvääします。
Kenenkään卵(卵kenenkään)
ooはniin会シーターvaikee ymmärtää。
Joku tietää。
Joku näkee pidempään。


Röntgen katseesi kai maailmaa parantaa.
Huippuseura voi hylkiötkin pelastaa.
Ja tää ei vie mihinkään.

Xは、会katseesi maailmaa parantaa。
Huippuseuraはボイhylkiötkin pelastaa。
はいTAAを安永ヴィmihinkään。


Ei kenenkään, (ei kenenkään)
Ei kenenkään, (ei kenenkään)
Mä luulen, se on itsestään selvää.
Ei kenenkään, (ei kenenkään)
oo sitä kai niin vaikee ymmärtää.
Joku tietää.
Joku näkee pidempään.

Kenenkään卵(卵kenenkään)
Kenenkään卵(卵kenenkään)
MAのluulen、それ自体itsestään selvääします。
Kenenkään卵(卵kenenkään)
ooはniin会シーターvaikee ymmärtää。
Joku tietää。
Joku näkee pidempään。


Ei kenenkään, (ei kenenkään)
Ei kenenkään, (ei kenenkään)

Kenenkään卵(卵kenenkään)
Kenenkään卵(卵kenenkään)


注釈 の

Ei Kenenkään 歌詞は、それぞれの芸術家、作家とラベルの財産です。 これらの歌詞はeduacational提供のみを目的としています。 あなたがそれらを好きなら曲を購入してください。 の